Produktinformation

Magnesiumlegerad svetstråd för svetsning av aluminium innehållande max. 3% magnesium. Används för olika typer av aluminiumkonstruktioner.

Relaterade produkter