Produktinformation

Robust och flexibel termisk spruta för ett brett spektrum av applikationer och användningsområden. Unisprayjet kan användas vid både kall och varmsprutning av metallpulver, lågtemperaturpulver som aluminium och zink samt för plast och epoxymaterial.

Sprutan har ett integrerat pulversystem samt en integrerad grindventil som gör det möjligt att använda många olika gaser såsom acetylen, propan, väte ihop med syrgas samt komprimerad luft för kylande applikationer. Dessutom har den ett handtag för att sätta på och stänga av gasen utan att förändra inställningarna.

Går även att använda ihop med två externa pulvermatare vid större arbeten.

Levereras som komplett utrustning i en väska med tillbehör samt slangpaket och bakslagsskydd.

Relaterade produkter