Produktinformation

Flexibel termisk spruta för ett brett spektrum av applikationer och användningsområden. Minisprayjet kan användas vid både kall och varmsprutning av metallpulver, lågtemperaturpulver som aluminium och zink samt för plast och epoxymaterial.

Sprutan har ett integrerat pulversystem samt en integrerad grindventil som gör det möjligt att använda många olika gaser såsom acetylen, propan, väte ihop med syrgas samt komprimerad luft för kylande applikationer.

Levereras som komplett utrustning i en väska med tillbehör samt slangpaket och bakslagsskyd

Relaterade produkter