Produktinformation

Ren aluminiumtråd för svetsning av olegerad aluminium. Används ofta för sin goda elektriska ledningsförmåga och är lämplig för kemisk- och livsmedelsindustri.

Högre renhet än Al99,5

Relaterade produkter