Produktinformation

Ren aluminiumtråd för svetsning av olegerad aluminium. Används ofta för sin goda elektriska ledningsförmåga och är lämplig för kemisk- och livsmedelsindustri.

Legerad med titan för kraftigare korrosionsskydd.

Relaterade produkter