Produktinformation

TACAB Spraybetlösning Super är avsedd för spraybetning av högre legerade rostfria stålsorter som duplex och super-duplex men kan även användas för syrafasta stålsorter med kosrtare betningsintervall. Spraybetning lämpar sig bra för större detaljer och där hela detaljen (ytan) skall betas.

Spraybetlösningen har tunn gelékonsistens med utmärkta vidhäftande egenskaper. För arbetets utförande behövs även en pump och spraypistol avsedd för denna typ av vätskor. Spraybetning kräver alltid heltäckande personlig skyddsutrustning.

Förp: 25kg, 200kg

Relaterade produkter