Produktinformation

Används vid tillfällen då man vill säkerställa en snabb omedelbar passivering av den rostfria ytan.

Vanligtvis sker en naturlig passivering efter betning (om du arbetar inomhus i en skyddad miljö) utan att behöva använda TACAB Passivator. Metallen kommer efter betning och nogrann avspolning reagera spontant med syre i luften när detaljen torkar. Denna kemiska reaktion börjar på metallytan. Efter relativt kort tidsperiod kommer ytan att täckas med ett osynligt oxidskikt. Oxidskiktet kommer att fungera som en skyddande barriär. Den bildade oxiden är därför av stor betydelse för metallens korrosionsbeständighet. Skiktet kallas för passivitetsskikt.

Vid de tillfällen då en ren skyddad miljö efter betning inte kan garanteras eller där omdedelbar passivering är ett krav bör TACAB Passivator användas.
TACAB Passivator säljs i följande förpackningsstorlekar: 25 kg.
Detaljen som skall behandlas skall sänkas ner i produkten eller så sprayas TACAB Passivator på ytan som hålls våt under en tid. En speciell sprayutrustning behövs för sprayning av TACAB Passivator (tillbehör).

Förp: 25kg dunk

Relaterade produkter