Produktinformation

HX är en av de mest använda nickelbaslegeringarna för tillverkning av gasturbinkomponenter. Legeringen har hög styrka och utmärkt oxidationsmotstånd upp till 1100°C.

Typiska applikationer: Avgasdelar för turbinmotorer, brännare, reparation av turbinblad och andra turbindelar.

Relaterade produkter