Produktinformation

Elektrod för svetsning av martenitiska och ferritiska stål av 13 % Cr –typ som 410, 420, 403, 405 eller 416. Används för påläggning där skydd mot svavelgaser upp till 900°C, ånga, erosion och abrasion är nödvändigt.

Legeringen har en högre hårdhet och används med fördel i ventilsäten för ett ökat skydd mot kallsvetsning av ytor som gnids samman.

Typiska applikationer: Ugnsdelar, turbindelar, gjutna ventiler, rörsystem i raffinaderier etc.

Relaterade produkter