Produktinformation

Rostfri rörtråd för svetsning av olikartade stål och för beläggning av rostfritt stål på låglegerade stål och kolstål. Ger god spricksäkerhet, bra genomträngning och fina fogar. Används även som bufferttråd vid cladding och hårdpåläggning och för vissa svårsvetsade stål.

Den extra Mo-halten ger svetsgodset en ökad korrosionsbeständighet.

Relaterade produkter