Produktinformation

Tig-tråd med austenitisk rostfri legering och hög Mn-halt, för svetsning och påläggning av Mn stål (14%).

Används som buffertlager vid hårdpåläggning, för svårsvetsade material, påläggssvetsning och reparation av material som utsätts för slag.

Tråden ger spricksäkra gods.

Relaterade produkter