Produktinformation

Rutil-basisk elektrod för låglegerat och olegerat material med ovanligt bra svetskarakteristik beroende på det dubbelmantlade höljet.

Relaterade produkter