Produktinformation

Flussmedelsfyllt aluminiumlod för lödning av aluminium och dess legeringar.

Relaterade produkter