Produktinformation

Rutil elektrod för svetsning i alla lägen i låg och olegerat stål.

Relaterade produkter