Produktinformation

Flussmedelsinnehållande silverlod med 56% silver. Används för lödning av samtliga metaller förutom aluminium.

Relaterade produkter