Produktinformation

Basisk likströmselektrod för låglegerat och olegerat stål. Låg hydrogenhalt och mycket god slagseghet.

Lämplig för stålkonstruktioner, fartyg containrar etc.

Relaterade produkter