Skip to the content

Mjuklod - Aluminium

Aluminiummjuklodlod används för lödning av aluminium eller aluminium mot koppar och där man vill ha låg arbetstemperatur. Loden skiljer sig beroende på applikation och arbetstemperatur.

Löda med aluminiumlod

Nedan ser du de lod vi har tillgängliga.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Meltolit 230Al

Mjuklod för lödning av aluminium och dess legeringar. Lodet har en flusskanal så inget extra fluss krävs. Arbetstemperatur 230°C.

Meltolit 75Sn/25Zn

Zinklegerat blyfritt tennlod för aluminium-, aluminiumlegeringar och ”zinkade” metaller. Meltolit 75Sn/25Zn är för mjuklödning i kapillär-, rör- och plåtdelar. Produkten innehåller inte något flussmedel vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel Meltolit 600Al som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Aluminiumlodet fungerar utmärkt där lagom stora spalter och jämn fogpassning förekommer. Lättflytande lod. Produkten används inom ordinär finmekanik för aluminium och zink.

Meltolit FD-Al (Sn60/Zn40)

Zinklegerat blyfritt tennlod för aluminium-, aluminiumlegeringar och andra metaller. Meltolit FD-Al är för mjuklödning i kapillär-, rör-, plåtdelar. Produkten innehåller inte något flussmedel vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel, Meltolit 600Al som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Aluminiumlodet fungerar utmärkt där lagom stora spalter och jämn fogpassning förekommer. Lättflytande lod. Produkten användes inom ordinär finmekanik för aluminium.