Produktinformation

Gassvetstråd för hårdpåläggning av delar utsatta för mycket kraftigt abrasivt slitage.Extremt slitagebeständiga volframkarbider inbäddade i en hård och korrosionsbeständig matris. Detta ger en mycket god beständighet mot extremt nötande slitage.

Blandarvingar, plogar och andra slitageutsatta delar. Finns som stänger eller tråd på tulle.

Relaterade produkter