Produktinformation

Används för finkorniga stål, stål med hög sträckgräns och anlöpta stål. Används till lyftredskap, byggnadskonstruktioner, kranar, varv, räls och traversapplikationer.

Används för följande material: S890Q; XABO90, OX1002; USS-T1; NAXTRA 65-70; StE690-960; Weldox 900

Relaterade produkter