Produktinformation

Blylegerat tennlod för ”våglödning” av koppar-, mässings-, stål och metall legeringar. Starli 63/37 är för mjuklödning i större tennbad.

Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller.

Ett blylegerade tennlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Lättflytande lod. Produkten användes inom ordinär våglödningelektronik och mekanik, normal elektronik samt el-tele teknik.

Smälttemperatur: 183°C

Relaterade produkter