Produktinformation

Eutektiskt tennlod för koppar, mässing och stål. Meltolit Sn100Ni+ är för mjuklödning inom elektronik och ordinär finmekanik.

Legeringen är patenterad och ett tillägg av Ni och Ge medför flertalet fördelar jämfört med ett konventionellt Sn99,3Cu0,7 lod där brottgräns, inga tennmorrhår och inga mikrosprickor är några fördelar.

Smältpunkt 227°C.

Relaterade produkter