Produktinformation

Molybdenlegerad svetstråd för låglegerade varmhållfasta och finkorniga stål.

Relaterade produkter