Produktinformation

Blylegerat tennlod för stål och plåt legeringar. Meltolit Karosseritenn är för mjuklödning på plåt och bilkarosser. Lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer.

Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller.

Här kan man använda lödvatten, lödfett eller som de flesta vår förtenningspaste BERA-FIXsom både förtennar den befintliga ytan samt bryter oxiden när tennet appliceras. Till produkten användes Meltolit träspatlar för själva spacklingen.

Smältintevall: 185-237°C.

Relaterade produkter