Produktinformation

Molybdenlegerad gassvetstråd för olegerat och låglegerat konstruktionstål. Förkopprad.

Relaterade produkter