Produktinformation

Silver och kopparlegerat tennlod för främst elektriska och elektroniska applikationer. Meltolit Sn95,5Ag3,8Cu0,7 är även för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer.

Mycket lättflytande och resistent lod. Produkten användes inom ordinär finmekanik och elektronik samt el-tele teknik, där krav på blyfria fogar krävs. Eutektiskt lod med smälttemperatur 217°C.

Relaterade produkter