Produktinformation

Meltolit 900

Gassvetstråd för gassvetsning av koppar och kopparlegeringar. Vanligtvis används Meltolit 900 för svetslödning med flussmedel men kan även användas för gassvetsning utan flussmedel där smältbadet skyddas från luft av svetslågans reducerande zon och ytterflamman