Produktinformation

Meltolit 7170 E

Rutilbasisk värmebeständig elektrod för påsvetstning av varm-och kallbearbetande stål. Tillverkning eller reparation av varmbearbetningsstål, pressverktyg, smidesverktyg, påsvetsning av maskindelar utsatta för nötning, oxidation och korrosion.

Smidesverktyg, varmbearbetningsstål, pumprotorer,ventiler.

Lämplig för sprickfria svetsningar på detaljer som utsätts för kraftiga värmepåkänningar och kemiska attacker.

Relaterade produkter