Produktinformation

Nickellegerad svetstråd med mycket hög oxidationstålighet vid temperaturer upp till 1100°C. Används också för sammanfogning av olikartade värmetåliga stål såsom Incoloy 800H och 800HT, 600 och 601 samt gjutna stålen HK40, HP, HP45 ex.

Typiska applikationer är ugnar, förbrännings-, pyrolys- och värmebehandlade komponenter, lysrakettoppar och gasturbindelar.

Relaterade produkter