Produktinformation

Silverfosforkopparlod med 5% silver som används främst för koppar-rördetaljer och kopparplåt. Silverfosforkopparlod Meltolit 5P+ är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål.

Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/Kyl – detaljer!

Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770, (VVS godkänt.) Innehåller högre fosforhalt än 5P och är ett sprakfritt lod.

Relaterade produkter