Produktinformation

Kadmiumfritt och zinkfritt indium- och nickellegerat silverlod med 56% silver som används för nickel och syrafasta rostfria stål och i viss mån höglegerat stål. Meltolit 56In är för hårdlödning i skyddsgasmiljöer samt även i normala tillstånd. Silverlodet har bra flyt- och vätningsegenskaper.

Produkten användes inom mekanisk- kemisk –, offshore -, varvs industri samt värmeväxlarindustri där extremt höga krav ställs på korrosionsfria lödfogar. Till detta lod används 770E Special som flussmedel.

Relaterade produkter