Produktinformation

Kadmiumfritt silverlod med 55% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar.

Meltolit 55Sn är för hårdlödning i kapillär-,rör- plåtdelar. Silverlodet har markant höga flyt- och vätningsegenskaper, då bra fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, värmeväxlare och sanitära installationer etc. God färgöverenstämmelse med rostfritt.​ Produkten finns även som flussbelagda lod, tråd,  segment, folie eller solida ringar.

Relaterade produkter