Produktinformation

Kadmiumfritt silverlod med 45% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar.

Silverlodet Meltolit 45Sn är för hårdlödning i kapillär,-rör, -plåtdelar. Används ihop med flussmedlet 770 pasta/pulver, som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Silverlodet har bra flyt och vätnings-egenskaper, då bra fogpassning erfordras.

Produkten användes inom finmekanik, värmeväxlare och sanitära installationer etc. Meltolit 45Sn har en förhöjd tennhalt vilket ger lodet liknande egenskaper såsom Meltolit 55Sn.

Relaterade produkter