Produktinformation

Kadmiumfritt silverlod med 38% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar.

Meltolit 38Sn är för hårdlödning i kapillär-, rör-, plåtdelar. Används ihop med flussmedlet 770 pasta/pulver, som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller.

Silverlodet har höga flyt- och vätningsegenskaper, då bra fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, värmeväxlare och sanitära installationer etc.

Produkten finns även som flussbelagda lod, tråd, flussintegrerade lod/tråd/ringar, segment, folie eller solida ringar.

Relaterade produkter