Produktinformation

Elektrod för svetsning av helaustenitiska rostfria stål med låg kolhalt. Ger ett mycket gott  korrosionsskydd i syramiljöer.

Typiska applikation: Tankar, rörsystem, gjutpumpar, ventiler och andra komponenter som används för gödnings-, fosfor-, sulfat- och ättiksyratillverkning. Även i vissa offshoreapplikationer.

Relaterade produkter