Produktinformation

Kadmiumfritt silverlod med 33% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar.

Meltolit 33 är för hårdlödning i kapillär-, rör-, plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett silverlodsflussmedel, typ Meltolit 770, som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller.

Silverlodet fungerar utmärkt där större spalter och ojämn fogpassning förekommer. Produkten användes inom ordinär mekanik och varvsindustri etc

Relaterade produkter