Produktinformation

Lågkolhaltig krom/nickel/molybden legerad migtråd för svetsning av artskilda stål eller sammanfogning av rostfritt stål mot olegerat eller låglegerat stål.

Mo-halten ger svetsgodset en förbättrad korrosionsbeständighet.

Relaterade produkter