Produktinformation

Syntetisk elektrod för svetsning av olikartade material såsom rostfritt mot olegerat stål och buffertlager före hårdpåläggningsarbeten.

Högt utbyte 160%.

Relaterade produkter