Produktinformation

Austenitisk Cr-Ni-Mn högutbyteselektrod för sammanfogning mellan höglegerade stål och kolstål eller låglegerade stål.

Används främst som uppbyggnad och mellanlager vid hårdpåläggning. Slitagebeständiga påsvetsningar på räls, krossplattor, glidytor.

Relaterade produkter