Skip to the content

Slitplåt

Meltolit slitplåt kan levereras i standardstorlekar alternativt som färdiga applikationer. Detta betyder att vi hjälper dig att hitta den lösning som passar ditt behov i form av slitplåt, men givetvis backar vi upp det med vårt breda sortiment på hårdpåläggning i dess olika legeringar.

Hela plåten är täckt med svets, vilket flertalet leverantörer ej tar med i beräkningen. Detta kan vara viktigt för dig att veta då du väljer din leverantör. Plåten är målad vilket gör att den är skyddad mot tex. rost. Vi har även en tjockare andel hårdpåläggningsdel vilket gör att pålägget räcker längre. Givetvis är plåten testad mot konkurrenter med mycket bra resultat och givetvis ett prismässigt bra alternativ.