Skip to the content

TIG Olegerat och låglegerat

Nedan är de vanligaste trådarna för tig-svetsning av olegerat och låglegerat stål. Vi har även andra legeringar så fråga oss om du vill veta mer.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

svetstråd järn

Meltolit SG3

Tigsvetstråd för olegerade eller låglegerade stål med en maximal brottgräns på 620 N/mm². 

cortensvetstråd

Meltolit Cortén

Kopparbelagd svetstråd för svetsning av korrosionströga stål typ Cortén, Domex 350 etc samt höghållfasta stål i viss utsträckning.

Meltolit SGMo

Molybdenlegerad svetstråd för låglegerade varmhållfasta och finkorniga stål.

Meltolit SGCrMo1

Krom-molybdenlegerad svetstråd för varmhållfasta stål samt vissa låglegerade CrMo-legerade stål.

Meltolit SGCrMo2

Förkopprad CrMo-legerad Tig-svetstråd för svetsning av varm och kryphållfasta stål för temperaturer upp till 600°C. God motståndskraft mot sprickbildning, oxidation och korrosion vid förhöjda temperaturer. Används för rörkonstruktioner inom petrokemi, trycktankar etc.

Meltolit SGCrMo5

Förkopprad CrMo-legerad Tig-svetstråd för svetsning av varm och kryphållfasta stål för temperaturer upp till 650°C. God motståndskraft mot sprickbildning, oxidation och korrosion vid förhöjda temperaturer. Används för rörkonstruktioner inom petrokemi, trycktankar etc.

Meltolit SGCrMo9

Förkopprad CrMo-legerad Tig-svetstråd för svetsning av varm och kryphållfasta stål för temperaturer upp till 600°C. God motståndskraft mot sprickbildning, oxidation och korrosion vid förhöjda temperaturer. Används för rörkonstruktioner inom petrokemi, trycktankar etc.

Meltolit SGCrMo9-1

Förkopprad CrMo-legerad Tig-svetstråd för svetsning av varm och kryphållfasta stål för temperaturer upp till 600°C. Med tillägg av Nb och V för ökad motståndskraft mot sprickbildning, oxidation och korrosion vid förhöjda temperaturer. Används för rörkonstruktioner inom petrokemi, trycktankar, turbinrotorer, kraftanläggningar etc.

Meltolit Ni25

Förkopprad 2,5Ni-legerad Tig-svetstråd för svetsning av olegerade, låglegerade och finkorniga stål ner till -60°C. Plattor, stora tankar, rörledningar och utrustning för kryogena applikationer.

Meltolit SG-100

Kopparbelagd svetstråd för höghållfasta stål.

Meltolit SG-110

Kopparbelagd svetstråd för höghållfasta, höglegerade, värmebehandlade stål.