Skip to the content

TIG Olegerat och låglegerat

Nedan är de vanligaste trådarna för tig-svetsning av olegerat och låglegerat stål. Vi har även andra legeringar så fråga oss om du vill veta mer.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

svetstråd järn

Meltolit SG3

Tigsvetstråd för olegerade eller låglegerade stål med en maximal brottgräns på 620 N/mm². 

cortensvetstråd

Meltolit Cortén

Kopparbelagd svetstråd för svetsning av korrosionströga stål typ Cortén, Domex 350 etc samt höghållfasta stål i viss utsträckning.

Meltolit SGMo

Molybdenlegerad svetstråd för låglegerade varmhållfasta och finkorniga stål.

Meltolit SGCrMo1

Krom-molybdenlegerad svetstråd för varmhållfasta stål samt vissa låglegerade CrMo-legerade stål.

Meltolit SGCrMo2

Förkopprad CrMo-legerad Tig-svetstråd för svetsning av varm och kryphållfasta stål för temperaturer upp till 600°C. God motståndskraft mot sprickbildning, oxidation och korrosion vid förhöjda temperaturer. Används för rörkonstruktioner inom petrokemi, trycktankar etc.

Meltolit SGCrMo5

Förkopprad CrMo-legerad Tig-svetstråd för svetsning av varm och kryphållfasta stål för temperaturer upp till 650°C. God motståndskraft mot sprickbildning, oxidation och korrosion vid förhöjda temperaturer. Används för rörkonstruktioner inom petrokemi, trycktankar etc.

Meltolit SGCrMo9

Förkopprad CrMo-legerad Tig-svetstråd för svetsning av varm och kryphållfasta stål för temperaturer upp till 600°C. God motståndskraft mot sprickbildning, oxidation och korrosion vid förhöjda temperaturer. Används för rörkonstruktioner inom petrokemi, trycktankar etc.

Meltolit SGCrMo9-1

Förkopprad CrMo-legerad Tig-svetstråd för svetsning av varm och kryphållfasta stål för temperaturer upp till 600°C. Med tillägg av Nb och V för ökad motståndskraft mot sprickbildning, oxidation och korrosion vid förhöjda temperaturer. Används för rörkonstruktioner inom petrokemi, trycktankar, turbinrotorer, kraftanläggningar etc.

Meltolit Ni1

För svetsning av finkornigga låglegerade stål och även anlöpta stål. Uppbyggnad av kranar, tankar, industrifastigheter, pipelines, varvsindustrin etc. Används för följande stål: A106, A515, A714, A131, A369, A210, L290, P235 T1/T2, P275 T1 ; L360, L415 ; P275T2, P355N ; X-42, X46, X62, X60 ; P235GH, P355GH ; A283, A285, A414, A372, A662, S275, S420, A516, A255, A333, A350, A612

Meltolit Ni25

Förkopprad 2,5Ni-legerad Tig-svetstråd för svetsning av olegerade, låglegerade och finkorniga stål ner till -60°C. Plattor, stora tankar, rörledningar och utrustning för kryogena applikationer.

Meltolit NiMo1

För svetsning av finkorniga låglegerade stål och även anlöpta stål. Uppbyggnad av kranar, tankar, industrifastigheter, pipelines, varvsindustrin etc. Används för följande stål: P355NL1, P460NL1, StE460-590, USS-T, TTStE47-51, N-A-XTRA 70, WT St37-2, WT St37-3, WT St52-3, WT St52-3A ; Corten A, Patinax 37, Alcodur 50, Koraplin 52 ; S255, S550, A516, A350, A612, A255, A299, A333 ; X42, X60 ; StE 620, N-A-XTRA 63, HY 80, USS-T, TTS

Meltolit SG-100

Kopparbelagd svetstråd för höghållfasta stål.

Meltolit SG-110

Kopparbelagd svetstråd för höghållfasta, höglegerade, värmebehandlade stål.

Meltolit T85

Ni-Cr-Mo legerad tillsats för finkorniga stål med hög sträckgräns. Används till lyftredskap, byggnadskonstruktioner, kranar, varv, räls och traversapplikationer. Används för följande material: ASTM 514: F; S690Q

Meltolit T90

Används för finkorniga stål, stål med hög sträckgräns och anlöpta stål. Används till lyftredskap, byggnadskonstruktioner, kranar, varv, räls och traversapplikationer. Används för följande material: S890Q; XABO90, OX1002; USS-T1; NAXTRA 65-70; StE690-960; Weldox 900

Meltolit T96

Används för finkorniga stål, stål med hög sträckgräns och anlöpta stål. Används till lyftredskap, byggnadskonstruktioner, kranar, varv, räls och traversapplikationer. Används för följande material: S890QL, S960Q ; P460NH, P460NL1 ; Weldox 900, Weldox 960, Strenx 960