Pneumatiska dispenseringsutrustningar för semiautomatisk/automatisk dosering av lödpastor. Kan användas ihop med våra mjuklodspastor, silverlodspastor eller högtemperaturpastor med koppar och nickel. Möjliggör en enklare dosering av lödmaterialet där tid och tryck ställs in beroende på pastans viskositet. Till detta kan man få ett stort utbud av munstycken för att passa respektive applikation.

Kontakta oss för mer information!

Drifton 2004-DT Dispenseringsutrustning

The Drifton 2004-DT is a digital pneumatic dispenser with a dispensing time as low as 0.001 secon...

Drifton 206-DF Dispenseringsutrustning

Drifton 206-DF is the most advanced pneumatic dispenser we offer. The dispenser features new d...