Skip to the content

SB-Pack

Vissa av våra produkter kan erbjudas i SB-pack som är ett ekonomiskt alternativ för t.ex mindre arbeten. Se nedan de produkter vi har i detta sortiment.

Elektroder

48 E - Basisk likströmselektrod för låglegerat och olegerat stål. Låg hydrogenhalt och mycket god slagseghet. Lämplig för stålkonstruktioner, fartyg containrar etc.

7016 E - Rutil-basisk elektrod för låglegerat och olegerat material med ovanligt bra svetskarakteristik beroende på det dubbelmantlade höljet.

6013 E - Rutil elektrod för svetsning i alla lägen i låg och olegerat stål.

312 E - Rutil-basisk elektrod för svetsning av artskilda stål(rostfritt mot svart material) och svårsvetsade verktygsstål, Mn-stål osv. Utmärkt som buffertlager vid hårdpåläggning.

55 XE - Elektrod för svetsning av gjutjärn och sammanfogning av gjutjärn och stål.

316L E - Elektrod för svetsning av rostfritt och syrafasta stål.

AlSi12 E - Elektrod för svetsning av aluminium och dess legeringar.

71160 E - Påsvetsningselektrod med högt utbyte(160%) för detaljer utsatta för slag, tryck och nötningsslitage.

Lod

5P - Silverfosforkopparlod med 5% silver för lödning av koppar och kopparlegeringar. Godkänt för VVS-installationer.

56SnSilverlod med 56% silver. Används för lödning av samtliga metaller förutom aluminium. För att bryta oxiden på grundmaterialet behövs ett flussmedel typ ”Meltolit 770”pulver/pasta”.

56SnIF - Flussmedelsinnehållande silverlod med 56% silver. Används för lödning av samtliga metaller förutom aluminium.

56SnFFlussmedelsbelagt silverlod med 56% silver. Används för lödning av samtliga metaller förutom aluminium.

55SnSilverlod med 55% silver. Används för lödning av samtliga metaller förutom aluminium. För att bryta oxiden på grundmaterialet behövs ett flussmedel typ ”Meltolit 770”pulver/pasta”.

55SnFFlussmedelsbelagt silverlod med 55% silver. Används för lödning av samtliga metaller förutom aluminium.

NS95FFlussmedelsbelagt höghållfast mässingslod. Lödning av stålkonstruktioner och påläggning av utsatta maskindelar.

ES942FFlussmedelsbelagt mässing/bronslod för lödning av stålkonstruktioner.

900FFlussmedelsbelagt mässing/bronslod för lödning av stålkonstruktioner.

580IFFlussmedelsfyllt aluminiumlod för lödning av aluminium och dess legeringar.