Skip to the content

MMA-Elektroder Olegerade och låglegerade

Elektroder för svetsning

Nedan är våra vanligaste elektroder för svetsning av olegerat och låglegerat stål. 

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

elektroder olegerade

Meltolit 6013 E

Rutil allströmselektrod för svetsning i alla lägen i låg- och olegerat stål. Ger vackra strängar och lätt slagglossning. Mycket lättsvetsad.

olegerade elektroder

Meltolit 48 E

Basisk likströmselektrod för svetsning av låg och olegerat stål. Låg hydrogenhalt och mycket god slagseghet. Lämplig för stålkonstruktioner, maskinkonstruktioner, fartyg, containrar, tankar, höghållfasta rörkonstruktioner etc. Finns även i vacuumförpackning.

Meltolit 48 E VD

Basisk allströmselektrod för låg och olegerat stål. Låg hydrogenhalt och mycket god slagseghet. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen med sitt tunna hölje. Lämplig för stålkonstruktioner, maskinkonstruktioner, fartyg, containrar, tankar, höghållfasta rörkonstruktioner etc. Vacuumförpackade elektroder.

brunnsborrning elektroder

Meltolit 7016 E

Rutil/Basisk belagd elektrod för låg och olegerat stål med ovanligt bra svetskarakteristik beroende på det dubbelmantlade höljet. Ljusbågen är mycket stabil i alla lägen, nästan sprutfri, lättlossnande slagg. Allsidig användning för alla metallkonstruktioner och reparationer. Rekommenderas som rotsträng och även i dåligt preparerade fogar. En favorit hos brunnsborrare. Finns även i vacuumförpackning. ISO 2560: E 38 3 B 12 H10

brunnsborrning elektroder

Meltolit 7016 E Vacuum

Rutil/Basisk belagd elektrod för låg och olegerat stål med ovanligt bra svetskarakteristik beroende på det dubbelmantlade höljet. Ljusbågen är mycket stabil i alla lägen, nästan sprutfri, lättlossnande slagg. Allsidig användning för alla metallkonstruktioner och reparationer. Rekommenderas som rotsträng och även i dåligt preparerade fogar. En favorit hos brunnsborrare. Vacuumförpackade elektroder. ISO 2560: E 42 4 B 12 H10

högutbyteselektrod

Meltolit 7024 E

Rutil belagd högutbyteselektrod (180%) med höga utbytestal. Ljusbågen mycket stabil, nästan sprutfri, lättlossnande slagg. Allsidig användning för alla metallkonstruktioner, stora reparationer. Rekommenderas för stora fogar med stora A- mått.

Meltolit 7028 E

Basisk elektrod med högt utbyte(180%) och låg hydrogenhalt för svetsning av stora sektioner av konstruktionsstål. Lätt att applicera, hög effektivitet vid vertikal svetsning. Trots sin höga utbyte garanterar elektroden bra slagseghet ner till -20°C. Applikationer: Tunga bärkonstruktioner, skeppsbyggnation, tryckkärl, lantbruksutrustning.

Meltolit SGMo E

Basisk elektrod för svetsning av låglegerade kryphållfasta stål innehållande 0,5% Mo (DIN 15Mo3) eller motsvarande med relativt hög påfrestning där normal säkerhet erfordras. Goda flytegenskaper och motståndskraftig mot kallsprickor. Trådens Si-halt säkerställer porfritt svetsgods.

Meltolit CrMo1 E

Basisk elektrod för svetsning av varmhållfasta stål som ex 13CrMo44 samt höghållfasta stål såsom 25CrMo4, Weldox 500 eller liknande stål eller motsvarande med relativt hög påfrestning där normal säkerhet erfordras.

Meltolit CrMo2 E

CrMo-legerad basisk elektrod för svetsning av varm och kryphållfasta stål som ex 10CrMo9-10 för temperaturer upp till 600°C. God motståndskraft mot sprickbildning, oxidation och korrosion vid förhöjda temperaturer. Används för rörkonstruktioner inom petrokemi, trycktankar etc.

Meltolit CrMo5 E

CrMo-legerad basisk elektrod för svetsning av varm och kryphållfasta stål som ex X12CrMo5 för temperaturer upp till 650°C. God motståndskraft mot sprickbildning, oxidation och korrosion vid förhöjda temperaturer. Används för rörkonstruktioner inom petrokemi, trycktankar etc.

Meltolit CrMo9 E

CrMo-legerad basisk elektrod för svetsning av varm och kryphållfasta stål som ex X12CrMo9 för temperaturer upp till 600°C. God motståndskraft mot sprickbildning, oxidation och korrosion vid förhöjda temperaturer. Används för rörkonstruktioner inom petrokemi, trycktankar etc.

Meltolit CrMo91 E

CrMo-legerad basisk elektrod för svetsning av varm och kryphållfasta stål som ex X10CrMoVNb9-1 för temperaturer upp till 600°C. Med tillägg av Nb och V för ökad motståndskraft mot sprickbildning, oxidation och korrosion vid förhöjda temperaturer. Används för rörkonstruktioner inom petrokemi, trycktankar, turbinrotorer, kraftanläggningar etc.

Meltolit 8018-C1 E

BBasisk nickellegerad universalelektrod med låg fuktupptagning för svetsning av fogar med hög påfrestning där hög säkerhet fordras. Motståndskraftig mot lägre temperaturer ned till -60°C. Svetsgodset har hög korrosionsbeständighet i saltvatten och i svavelsyrahaltiga miljöer och används därför frekvent i offshoreindustrin.

Meltolit 8018-C3 E

Basisk nickellegerad elektrod med låg fuktupptagning för svetsning av höghållfasta stål med hög seghet motståndskraftiga mot lägre temperaturer ned till -60°C.

Meltolit 9018-G E

Basisk elektrod med lågt hydrogenvärde och höga hållfasthetsvärden. För härdningsbenägna stål av typen ASTM A202Gr A & B 17MnMoV6.4 -15NiCrMo10.6. Speciellt lämpat för rotssträngar med brottgränser mellan 550-700Mpa.  

Meltolit 9018-D1 E

Basisk elektrod med lågt hydrogenvärde och höga hållfasthetsvärden för svetsning av finkorniga stål utsatta för temperaturer mellan -50°C-+500°C. Korrosionsbeständigt i fosfor och svavelmiljöer. Används särskilt till skarvsvetsning och påsvetsning av räls.

cortenelektroder

Meltolit Cortén E

Basiskt belagd svetselektrod(125% utbyte) för svetsning av material ex Corten innehållande Cu, Cr, Ni samt stål som är beständigt mot korrosion där hög säkerhet fordras. Fina släta fogar, lättlossande slagg. Typiska applikationer: Huskonstruktioner, vattenbehållare, tankar och skorstenar.

Meltolit Undervattenselektrod

Specialelektrod för svetsning under vatten. Den är främst avsedd för dykare. Elektroden är överdragen med ett specialskydd som gör att inte vatten kan tränga in i elektroden.