Skip to the content

MMA-Elektroder Olegerade och låglegerade

Nedan är våra vanligaste elektroder för svetsning av olegerat och låglegerat stål. 

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

elektroder olegerade

Meltolit 6013 E

Rutil allströmselektrod för svetsning i alla lägen i låg- och olegerat stål. Ger vackra strängar och lätt slagglossning. Mycket lättsvetsad.

olegerade elektroder

Meltolit 48 E

Basisk likströmselektrod för svetsning av låg och olegerat stål. Låg hydrogenhalt och mycket god slagseghet. Lämplig för stålkonstruktioner, maskinkonstruktioner, fartyg, containrar, tankar, höghållfasta rörkonstruktioner etc. Finns även i vacuumförpackning.

Meltolit 48 E VD

Basisk allströmselektrod för låg och olegerat stål. Låg hydrogenhalt och mycket god slagseghet. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen med sitt tunna hölje. Lämplig för stålkonstruktioner, maskinkonstruktioner, fartyg, containrar, tankar, höghållfasta rörkonstruktioner etc. Vacuumförpackade elektroder.

brunnsborrning elektroder

Meltolit 7016 E

Rutil/Basisk belagd elektrod för låg och olegerat stål med ovanligt bra svetskarakteristik beroende på det dubbelmantlade höljet. Ljusbågen är mycket stabil i alla lägen, nästan sprutfri, lättlossnande slagg. Allsidig användning för alla metallkonstruktioner och reparationer. Rekommenderas som rotsträng och även i dåligt preparerade fogar. En favorit hos brunnsborrare. Finns även i vacuumförpackning. ISO 2560: E 38 3 B 12 H10

brunnsborrning elektroder

Meltolit 7016 E Vacuum

Rutil/Basisk belagd elektrod för låg och olegerat stål med ovanligt bra svetskarakteristik beroende på det dubbelmantlade höljet. Ljusbågen är mycket stabil i alla lägen, nästan sprutfri, lättlossnande slagg. Allsidig användning för alla metallkonstruktioner och reparationer. Rekommenderas som rotsträng och även i dåligt preparerade fogar. En favorit hos brunnsborrare. Vacuumförpackade elektroder. ISO 2560: E 42 4 B 12 H10

högutbyteselektrod

Meltolit 7024 E

Rutil belagd högutbyteselektrod (180%) med höga utbytestal. Ljusbågen mycket stabil, nästan sprutfri, lättlossnande slagg. Allsidig användning för alla metallkonstruktioner, stora reparationer. Rekommenderas för stora fogar med stora A- mått.

Meltolit 7028 E

Basisk elektrod med högt utbyte(180%) och låg hydrogenhalt för svetsning av stora sektioner av konstruktionsstål. Lätt att applicera, hög effektivitet vid vertikal svetsning. Trots sin höga utbyte garanterar elektroden bra slagseghet ner till -20°C. Applikationer: Tunga bärkonstruktioner, skeppsbyggnation, tryckkärl, lantbruksutrustning.

Meltolit 8018-C1 E

BBasisk nickellegerad universalelektrod med låg fuktupptagning för svetsning av fogar med hög påfrestning där hög säkerhet fordras. Motståndskraftig mot lägre temperaturer ned till -60°C. Svetsgodset har hög korrosionsbeständighet i saltvatten och i svavelsyrahaltiga miljöer och används därför frekvent i offshoreindustrin.

Meltolit 8018-C3 E

Basisk nickellegerad elektrod med låg fuktupptagning för svetsning av höghållfasta stål med hög seghet motståndskraftiga mot lägre temperaturer ned till -60°C.

Meltolit 9018-G E

Basisk elektrod med lågt hydrogenvärde och höga hållfasthetsvärden. För härdningsbenägna stål av typen ASTM A202Gr A & B 17MnMoV6.4 -15NiCrMo10.6. Speciellt lämpat för rotssträngar med brottgränser mellan 550-700Mpa.  

Meltolit 9018-D1 E

Basisk elektrod med lågt hydrogenvärde och höga hållfasthetsvärden för svetsning av finkorniga stål utsatta för temperaturer mellan -50°C-+500°C. Korrosionsbeständigt i fosfor och svavelmiljöer. Används särskilt till skarvsvetsning och påsvetsning av räls.

cortenelektroder

Meltolit Cortén E

Basiskt belagd svetselektrod(125% utbyte) för svetsning av material ex Corten innehållande Cu, Cr, Ni samt stål som är beständigt mot korrosion där hög säkerhet fordras. Fina släta fogar, lättlossande slagg. Typiska applikationer: Huskonstruktioner, vattenbehållare, tankar och skorstenar.

Meltolit Undervattenselektrod

Specialelektrod för svetsning under vatten. Den är främst avsedd för dykare. Elektroden är överdragen med ett specialskydd som gör att inte vatten kan tränga in i elektroden.