Skip to the content

MIG Titan

Meltolit Titan grade 1

Tillsatsmaterial med den högsta renheten och för svetsning där extra hög hållfasthet och värmetålighet erfodras. Används i kemisk- och flygplansindustrin. Ren argon eller helium måste användas som skyddsgas. För svetsning av grovt material rekommenderas helium p.g.a bågens större värmeinnehåll.

Meltolit Titan grade 2

Olegerad titan men med lite högre oxygenhalt än titan grade 1. Handelskvalitet.

Meltolit Titan grade 5 (Ti6Al-4V)

Aluminium- och Vanadin-legerad titan. Titan grade 5 har höga mekaniska egenskaper för applikationer som kräver hög styrka och tuffhet. Typiska applikationer: Flygplansdelar, turbiner etc.

Meltolit Titan grade 7 (Ti-0,2Pd)

Palladiumlegerad titan med samma fysiska och mekaniska egenskaper som grade 2 men är extremt korrosionsbeständig mot syror och andra kemikalier. Utmärkta svetsegenskaper.

Meltolit Titan grade 9 (Ti3Al-2,5V)

Grade 9 har medium styrka och faller mellan grade 4 och 5. Legeringen har dock utmärkt korrosionstålighet och används för aerospace och andra industriella applikationer. Mycket goda kallvalsningsegenskaper och kan användas vid högre temperaturer än grade 1 och 2.

Meltolit Titan grade 12 (Ti0,8Ni0,3Mo)

Grade 12 utvecklades för att tillhandahålla förbättrad moptståndskraft mot sprickkorrosion vid högre temperaturer men till en lägre kostnad än grade 7. Legeringen har bättre motstånd mot förhöjda temperaturer än grade 2 och är ibland specificerad för tryckkärl eller rörsystem för sina höga styrka.

Meltolit Titan grade 23 (Ti6Al-4VELI)

Liknar grade 5 men har lägre syre, kväve och järninnehåll. Den har dock en högre frakturseghet och bättre duktilitet än grade 5.