Skip to the content

MIG Rostfritt

Nedan är de vanligaste legeringarna för mig-svetsning av rostfritt. Vi har även andra legeringar såsom 317L, 320, 385/904L, 410, 410NiMo, 430, 630 (17/4) mfl. Fråga oss om du vill veta mer.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

svetsa rostfritt

Meltolit 307Si

Rostfritt material med hög seghet och sprickbeständighet, ex på rostfria manganstål, värmebeständiga stål, sammanfogningar mellan austenitiska stål och ferritiska stål.

svetsa rostfritt

Meltolit 308L

Denna kvalitet är lämplig för mig-svetsning i austenitiska rostfria stålkvaliteter som SS 2330, 2332 och 2352.

Meltolit 308LSi

Denna kvalitet är lämplig för mig-svetsning i austenitiska rostfria stålkvaliteter som SS 2330, 2332 och 2352. Förhöjd kiselhalt för ökad flytbarhet.

svetsa rostfritt

Meltolit 309LSi

Tillsatsmaterial för migsvetsning av olikartade stål och för beläggning av rostfritt stål på låglegerade stål och kolstål.Ger god spricksäkerhet.

svetsa rostfritt

Meltolit 309LMo

Lågkolhaltig krom/nickel/molybden legerad migtråd för svetsning av artskilda stål eller sammanfogning av rostfritt stål mot olegerat eller låglegerat stål. Mo-halten ger svetsgodset en förbättrad korrosionsbeständighet.

svetsa rostfritt

Meltolit 310

Rostfri svetstråd för eldhärdiga stål såsom SS 2361 samt kolstål mot 18/8 Cr Ni-stål eller motsvarande stålkvaliteter.

Meltolit 253

Rostfri migtråd för svetsning av extra värmehållfasta stål såsom 309(S30900), AVESTA 153MA(S30415) och AVESTA 253MA(S30815). Tråden har en skalningstemperatur på över 1000°C och är mycket motståndskraftig mot svavelattacker.  

svetsa rostfritt

Meltolit 312

Migtråd för för svetsning av artskilda stål (rostfri mot svart material) och svårsvetsade verktygsstål, Mn stål, fjäderstål, skärstål. Utmärkt som buffertlager vid hårdpåläggning och för att bygga upp nedslitna kugghjul, reparationer av kolvstänger då den inte lämnar porer eller bränndiken och för bultutdragning.

Meltolit 316L

Rostfri svetstråd för tigsvetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 
och liknande eller något lägre legerade och mot dessa svarande rostfria stål enligt andra normer.

svetsa rostfritt

Meltolit 316LSi

Rostfri svetstråd för mig-svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande eller ngt lägre legerade och mot dessa svarande rostfria stål enligt andra normer. Förhöjd Si-halt för bättre flytbarhet.

svetsa rostfritt

Meltolit 318

En nioblegerad mig-svetstråd för svetsning av stålkvaliteter som SS 2347,2350 samt av Ti eller Nb syrafasta stål av 19Cr 11 Ni 2,8Mo.

svetsa rostfritt

Meltolit 347Si

Denna mig-svetstråd är speciellt lämplig för 321-stål typ SS2337 och 18/8-stål som skall utsättas för temperaturer mellan 400-850 C.

Meltolit Duplex (2209)

Lågkolhaltig rostfri mig-svetstråd för svetsning av ferritaustenitiska Duplex stål.

Meltolit Super-Duplex (25.9.4)

Lågkolhaltig rostfri svetstråd för mig-svetsning av Super-Duplexa stålkvaliteter.