Skip to the content

MIG Nickelbas

Vid svetsning där man har höga krav på korrosionsbeständighet och/eller värmebeständighet så använder man speciella nickellegeringar. Ofta används dessa inom kemisk och petrokemisk industri. Nedan är de vanligaste nickellegeringarna för dessa ändamål. Utöver dessa lagerför vi Special Metals breda sortiment http://www.specialmetals.com/products/. Fråga oss om du vill veta mer.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

inconel 625

Meltolit 625 XM (NiCrMo3)

Molybdenlegerad MIG-svetstråd för svetsning och cladding av nickellegeringar såsom 625(NiCrMo3) och liknande, för svetsning av olikartade nickelstål mot varandra eller mot andra legerade och rostfria stål.

inconel 82

Meltolit 82 XM (NiCr3)

Nickellegerad svetstråd som används för reparation och sammanfogning av nickellegeringar, lågtemperaturstål (ned till – 196ºC) Inconel 600, Incocloy 800 och andra varmhållfasta stål. Utmärkt för sammanfogning av artskilda material som rostfritt stål/låglegerat stål, rostfritt stål/nickellegerade stål och buffertlager för svårsvetsade stål. Spricksäkert gods, väldigt motståndskraftigt mot syra, salt och alkaliska lösningar samt oxiderande och frätande atmosfär.

Typiska applikationer: Ugnsdelar, värmebehandlade delar, cementbruk, kemisk industri, petrokemisk industri, reparations och underhållsverkstäder.

hastelloy

Meltolit C-276 XM (NiCrMo4)

Nickellegerad MIG-svetstråd för svetsning av hastelloy C276.

Meltolit 622 (NiCrMo10)

Nickellegerad svetstråd för svetsning av C-22, 625, Incoloy 25-6Mo och Incoloy 825. Lik C4 och C-276 men med högre kromhalt som gör den användbar i ett bredare område. Legeringen är mycket lämpad för svetsning av olikartade material såsom rostfritt, nickel, kolstål och låglegerade stål. Den höga kromhalten i kombination med tungsten och molybden gör att den har god motståndskraft mot korrosion och rostangrepp.

Meltolit 59 XM (NiCrMo13)

Nickellegerad svetstråd för svetsning av Alloy 59, samt övermatchande av C-276, 625, Hastelloy C-22, Inconel 622, Incoloy 800 och 825 eller andra sega nickelstål vid lägre temperatur. Används även för sammanfogning av austenitiska superduplexa och duplexa rostfria stål. Används i offshore industrin, tryckkokare, containers samt rörsystem i kemisk och petrokemisk industri.

Meltolit 686 XM (NiCrMo14)

Nickellegerad svetstråd för svetsning och cladding av Inconel 686 eller som övermatchande legering för svetsning av 625, C-276, C4 och C22.

Kan även användas för superaustenitiska och superduplexa rostfria stål. Svetsgodset har utmärkt korrosionsskydd i de allra tuffaste miljöerna.

Meltolit 617 XM (NiCrCoMo1)

Nickellegerad svetstråd med mycket hög oxidationstålighet vid temperaturer upp till 1100°C. Används också för sammanfogning av olikartade värmetåliga stål såsom Incoloy 800H och 800HT, 600 och 601 samt gjutna stålen HK40, HP, HP45 ex. Typiska applikationer är ugnar, förbrännings-, pyrolys- och värmebehandlade komponenter, lysrakettoppar och gasturbindelar.

Meltolit 718 XM (NiFeCr2)

Nickellegerad svetstråd för svetsning av Inconel 718, 706 och X-750. Svetsgodset är åldershärdande och har motsvarande egenskaper till grundmaterialet. Även för cladding i olja och gasindustrin. Mekaniska egenskaperna varierar beroende på efterbehandlingen av stålet.

monel

Meltolit 60 XM (NiCu7)

Koppar/nickellegerad MIG-svetstråd. Används inom kemisk industri där svetsning behövs av monel-typ. Ex. monel 400 och 404. Även för sammanfogning av nickel och koppar/nickellegeringar.

Meltolit 80/20 (NiCr20)

Nickel-krom legerad tråd för svetsning av Nimonic 75, Incoloy DS och Brightray alloys. Används även för olikartad svetsning av kolstål mot rostfria stål och nickelstål.

Meltolit 52 (NiCrFe-7A)

Används för svetsning av alloy 690 och för cladding av kolstål och rostfria stål. Hög kromhalt ger ett utmärkt skydd mot sprickor orsakade av stresskorrosion i nukleära, renvatten miljöer. Innehåller Bor och Zirkonium för att minimera tendenserna av "ductility-dip cracking".

Meltolit 53MD (NiCrFeAl-1)

Används för svetsning av alloy 693 och påläggning av kolstål och rostfria stål i främst nukleära applikationer.

Meltolit 62 (NiCrFe-5)

Meltolit 62 är en Ni-Cr-Fe legering med Cb för att minimera varmsprickor i fogar på tjocka material för bla avgaskomponenter i turbinmotorer.

Meltolit 601 (NiCrFe-11)

För svetsning av alloy 601 eller andra applikationer utsatta för höga temperaturer över 1150°C eller applikationer utsatta för vätesulfid eller svaveldioxid.

Meltolit HX (AMS 5798)

HX är en av de mest använda nickelbaslegeringarna för tillverkning av gasturbinkomponenter. Legeringen har hög styrka och utmärkt oxidationsmotstånd upp till 1100°C. Typiska applikationer: Avgasdelar för turbinmotorer, brännare, reparation av turbinblad och andra turbindelar.

Meltolit 263 (AMS 5966)

263 är en Ni-Cr-Co-Mo legerad precipitationshärdande högtemperaturslegering för turbinkomponenter i Nimonic 263.

Meltolit 230 (AMS5839, NiCrWMo-1)

Används för likartade grundmaterial som Haynes 230-W eller Inconel 617. Hög resistens mot oxidation och högre temperaturer.

Meltolit 188 (AMS 5801)

Meltolit 188 är en Co-Ni-Cr-W-La legerad högtemperaturslegering som används för svetsning av likartade stål. Typiska applikationer: avgaskomponenter och andra delar för gasturbintillverkning.