Skip to the content

MIG Kopparbas

Vid mig-svetsning av koppar, kopparlegeringar, mässing och brons används nedan trådar. Vi har utöver detta en hel del speciallegeringar. Fråga oss om du vill veta mer.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Bedra CuSn

Kopparbaserad migsvetstråd för svetsning av koppar och kopparlegeringar typ SS5010,5011,5013 samt 5015.

Meltolit CuSn6

Tennbronstråd för mig-svetsning av mässing, rödgods samt förbindningar av koppar, brons och gjutjärn. Används även i ungslödning.

Meltolit CuSn12

Tennbronstråd för mig-svetsning av koppar, brons och stål med en större flytbarhet än CuSn6-legeringen. Används även som ytbeläggning där slitageskydd krävs och i ungslödning.

Bedra CuAg

Silverlegerad koppartråd för mig-svetsning i koppar(desoxiderad koppar, syrefri koppar).Hög flytbarhet ,ingen porbildning och en hög elektrisk ledningsförmåga.

Bedra CuSi3

Kiselbronstråd för migsvetsning av kiselbronslegeringar(CuMn, CuSiMn och CuZn). För ytbeläggning av låglegerat stål samt temperaturresistent och korrosionsbeständig. Används även till billplåt och annan tunnplåt.

Meltolit CuAl8

Al-bronstråd för migsvetsning(gas) av sammanfogning och påsvetsning på alu-mässing, aluminiumbrons, koppar, mässing och stål.

Aluminiumbrons

Bedra CuAl8Ni2 (CuAl8Mn)

Al-mangan-brons- legerad migsvetstråd för sammanfogning av aluminiumbrons, mässing, stål för den mekaniska, kemiska industrin samt varvsindustrin. Hög korrosionsbeständighet vidsvetsade sammanfogningar av alu-mässing eller rörledningar i mässing samt mot stål. Påsvetsning av glidspår, propellrar, glidytor, lager, ventiler ,tätningar.

Bedra CuAl8Ni6

Al-mangan-brons- legerad tigsvetstråd för sammanfogning av aluminiumbrons, mässing, stål för den mekaniska, kemiska industrin samt varvsindustrin. Hög korrosionsbeständighet vid svetsade sammanfogningar av alu-mässing eller rörledn. i mässing samt mot stål. Påsvetsning av glidspår, propellrar, glidytor, lager, ventiler ,tätningar.

Bedra MX 300 (CuMn13Al)

Mangan-aluminiumlegerad migsvetstråd speciellt lämpad för påsvetsning av objekt som är direkt utsatta för extremt hög korrosionspåverkan, gjutjärn, låglegerat samt olegerat stål. Saltvattensbeständig Zn-fri legering med hög brottgräns samt hårdhet. Typiska applikationer: Glidytor.

Meltolit CuNi10

Nickelegerad tigsvetstråd för sammanfogning av koppar-nickelmaterial typ CuNi10-20. Påsvetsning av olegerat och låglegerat material samt grått gjutjärn.

Meltolit CuNi30

Nickelegerad tigsvetstråd för sammanfogning av koppar-nickelmaterial typ CuNi30. Påsvetsning av olegerat och låglegerat material samt gjutjärn med hög korrosionsbeständighet.