Skip to the content

MIG/MAG SVETSNING

Metoden bygger på att en trådelektrod eller rörelektrod kontinuerligt matas med en mekanisk drivanordning, fram till ett "pistolhandtag". När ljusbågen etablerats smälts elektroden kontinuerligt i en skyddsgas som undantränger skadlig atmosfär. Detta för att skydda smältpoolen från att oxidera under smältfasen.

MIG-svetsning (Metal Inert gas) är gasmetallbågsvetsning med inert skyddsgas. Den vanligaste skyddsgasen är argon, men blandningar av argon och helium används också.

Det är vid svetsning av rostfritt stål ofta svårt att undvika ofullständig inträngning vid användning av ren argon. Inblandning av en liten procentsats oxygen överbryggar denna nackdel och stabiliserar ljusbågen. Heliumblandningar med argon ger en varmare svets och används därför ofta vid svetsning av tjockväggiga och värmeavledande material som aluminium och koppar. För svetsning av aluminium i normala tjocklekar används ren argon.

MAG-svetsning (Metal Active Gas) är metallbågsvetsning med aktiv gas för låglegerade och olegerade stål. Här används vanligen Argon med en inblandning av koldioxid(2-25%) vanligen kallad ”blandgas” som skyddsgas där du använder en låg procent koldioxid för hög produktivitet och en hög vid tjockare material. 

Svetslägen: Vid kortbåge; alla lägen. Vid spraybåge; horisontalläge. 

Utrustningen är samma vid MAG-svetsning som MIG-svetsning.

Kontakta oss för mer information eller kolla in våra återförsäljare.