Skip to the content

Rörtråd Rostfritt

Nedan är våra rörtrådar för svetsning av höglegerade, rostfria, syrafasta stål. Vi har även en del speciallegeringar så kontakta oss för mer information.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Meltolit 707 FCW

Rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfogning och påläggning av stora maskindelar, buffertsvetsning före hårdsvetsning för att säkra sprickbeständighet och svetsning av stål som är utsatta för sprickor såsom verktygsstål, manganstål, fjäderstål och snabbstål. Lättslaggad, med mycket god inträngning och hög effektivitet.

rörtråd rostfritt

Meltolit 707 MCW

Metallpulverfylld rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfogning och påläggning av stora maskindelar, buffertsvetsning före hårdsvetsning för att säkra sprickbeständighet och svetsning av stål som är utsatta för sprickor såsom verktygsstål, manganstål, fjäderstål och snabbstål. Mycket god inträngning och hög effektivitet. 

Meltolit 308L

Rostfri rörtråd av 19Cr/9Ni typ med låg fuktupptagning, fina fogar, lättlossnande slagg och mycket god genomträngning. Används för rostfria stål utsatta för temperaturer mellan -196°C till 400°C. 

Meltolit 308L-PW

Rostfri rörtråd av 19Cr/9Ni typ med låg fuktupptagning, fina fogar, lättlossnande slagg och mycket god genomträngning. Används för rostfria stål utsatta för temperaturer mellan -196°C till 400°C. Speciellt framtagen för svetsning i alla lägen.

Meltolit 309L

Rostfri rörtråd för svetsning av olikartade stål och för beläggning av rostfritt stål på låglegerade stål och kolstål. Ger god spricksäkerhet. Används även som bufferttråd vid cladding och hårdpåläggning. 

Meltolit 309L-PW

Rostfri rörtråd för svetsning av olikartade stål och för beläggning av rostfritt stål på låglegerade stål och kolstål. Ger god spricksäkerhet. Används även som bufferttråd vid cladding och hårdpåläggning. Speciellt framtagen för svetsning i alla lägen.

Meltolit 309L Mo

Rostfri rörtråd för svetsning av olikartade stål och för beläggning av rostfritt stål på låglegerade stål och kolstål. Ger god spricksäkerhet, bra genomträngning och fina fogar. Används även som bufferttråd vid cladding och hårdpåläggning och för vissa svårsvetsade stål. Den extra Mo-halten ger svetsgodset en ökad korrosionsbeständighet. 

Meltolit 309L Mo-PW

Rostfri rörtråd för svetsning av olikartade stål och för beläggning av rostfritt stål på låglegerade stål och kolstål. Ger god spricksäkerhet, bra genomträngning och fina fogar. Används även som bufferttråd vid cladding och hårdpåläggning och för vissa svårsvetsade stål. Den extra Mo-halten ger svetsgodset en ökad korrosionsbeständighet. Speciellt framtagen för svetsning i alla lägen.

Meltolit 310

Rostfri rörtråd för svetsning av eldhärdiga stål motståndskraftiga mot oxidation och skalningtemperaturer upp till 1100°C. God resistans mot varmsprickor och har mycket bra genomträngning. Typiska applikationer: Ångkokare, kemiska installationer, gasindustri, ugnar.

Meltolit 253

Rostfri rörtråd för svetsning av extra värmehållfasta stål såsom 309(S30900), AVESTA 153MA(S30415) och AVESTA 253MA(S30815). Tråden har en skalningstemperatur på över 1000°C och är mycket motståndskraftig mot svavelattacker.  

Meltolit 253-PW

Rostfri rörtråd för svetsning av extra värmehållfasta stål såsom 309(S30900), AVESTA 153MA(S30415) och AVESTA 253MA(S30815). Tråden har en skalningstemperatur på över 1000°C och är mycket motståndskraftig mot svavelattacker. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen.

Meltolit 312

Rostfri rörtråd för för svetsning av artskilda stål (rostfritt mot svart material) och svårsvetsade verktygsstål, Mn stål, fjäderstål, skärstål. Utmärkt som buffertlager vid hårdpåläggning och för att bygga upp nedslitna kugghjul, reparationer av kolvstänger då den inte lämnar porer eller bränndiken och för bultutdragning.

Meltolit 316L

Rostfri rörelektrod för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande eller något lägre legerade och mot dessa svarande rostfria stål enligt andra normer.

Meltolit 316L-PW

Rostfri rörelektrod för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande eller något lägre legerade och mot dessa svarande rostfria stål enligt andra normer. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen.

Meltolit 316L MCW

Metallpulverfylld rörtråd för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande eller något lägre legerade och mot dessa svarande rostfria stål enligt andra normer.

Meltolit 316L-OA NYHET!

Rostfri rörtråd för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande eller något lägre legerade och mot dessa svarande rostfria stål enligt andra normer. Den här rörtråden är självskyddande så du behöver ingen gas för att svetsa den. Finns endast i 1,0mm och på 5kg:s spole.

Meltolit 318

Rutil flussfylld rörtråd för svetsning av Niob eller titan-stabiliserade rostfria stål med 16-21 Cr, 6-13 Ni och upp till 3 Mo såsom 316Ti(S31635), 316Cb(S31640) och 318(S31640). Används även som påläggning där högre korrosionsbeständighet krävs.

Meltolit 347

Rostfri rörtråd för svetsning av rostfria stål innehållande 16-21 Cr och 8-13 Ni som utsätts för högre temperaturer och även för ytbeläggning/cladding där värmebeständighet krävs. Fina strängar, lättslaggad, mycket god genomträngning och produktivitet.

Meltolit 347-PW

Rostfri rörtråd för svetsning av rostfria stål innehållande 16-21 Cr och 8-13 Ni som utsätts för högre temperaturer och även för ytbeläggning/cladding där värmebeständighet krävs. Fina strängar, lättslaggad, mycket god genomträngning och produktivitet. Speciellt framtagen för lägessvetsning.

Meltolit 385 (904L)

Rostfri rörtråd av helaustenitisk extra kolhaltig legering för svetsning i ex petrokemisk industri där högre förekomster av syrakoncentrationer förekommer.

Meltolit Duplex (2209)

Rostfri rörtråd för svetsning av lågkolhaltiga duplexa stål såsom S31803, S32205, S32304, S32202, S32101. Går även att svetsa duplexa stål mot andra rostfria stål och låglegerade stål.

Meltolit Duplex (2209)-PW

Rostfri rörtråd för svetsning av lågkolhaltiga duplexa stål såsom S31803, S32205, S32304. Går även att svetsa duplexa stål mot andra rostfria stål och låglegerade stål. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen.

Meltolit Lean Duplex-PW

Rostfri rörtråd för svetsning av lågkolhaltiga lean-duplexa stål som inte får innehålla Mo. Såsom S32001, S32304, S32101, S32003, S32202. Går även att svetsa duplexa stål mot andra rostfria stål och låglegerade stål. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen.

Meltolit Super-Duplex (25 9 4)

Rostfri rörtråd för svetsning av super-duplexa stål såsom S32520, S32550, S32750 mfl. Går även att svetsa super-duplexa mot andra rostfria stål och låglegerade stål.