Skip to the content

Rörtråd Olegerad och låglegerad

Megafil är sömlösa rörtrådar med tillverkning i Altleiningen i Tyskland. Dessa är av högsta kvalitet och ger en minimal hydrogenhalt inuti tråden och medför högre mekaniska värden jämfört med en falsad rörtråd. En sömlös tråd tillåter även svetsaren att ha längre utstick samt lägre strömstyrka på maskinen.

Nedan är våra rörtrådar för svetsning av olegerat och låglegerat stål.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Megafil 710M

Heldragen metallpuverfylld rörelektrod med Ar-Co² som skyddsgas. För svetsning i V-fog och kälfog.

rörtråd svetsning

Megafil 713R

Heldragen, rutil, fluxfylld rörelektrod 100% Ar-Co² som skyddsgas. Svetsas med en mycket stabil ljusbåge, vilket ger jämna övergångar och ett minimum av sprut. God inträngning till grundmaterialet i alla svetslägen. 

Megafil 716R

Heldragen, rutil, fluxfylld rörelektrod 100% Ar-Co² som skyddsgas. Svetsas med en mycket stabil ljusbåge, vilket ger jämna övergångar och ett minimum av sprut. God inträngning till grundmaterialet i alla svetslägen.

Megafil 821R

Lik ovanstående med Ar-Co² som skyddsgas och en slagseghet på 90 J vid –40ºC/-60ºC.

Megafil 781R Cortén

Rutil fluxfylld rörtråd med ett svetsgods av typen 1%Ni/0,5%Cu för väderbeständiga stål såsom COR-TEN mfl. Används för kranar, skorstenar, fartyg och annan generell konstruktion.

Megafil 281M

Sömlös metallpulverfylld rörtråd med ett svetsgods av typen 1%Ni/0,5%Cu för väderbeständiga stål såsom COR-TEN mfl. Används för kranar, skorstenar, fartyg och annan generell konstruktion.

Megafil 550R

Sömlös fluxfylld rörtråd för svetsning i alla lägen och med högre strömstyrka. För användning ner till -60°C. Speciellt användbar för orbitalsvetsning. Minimalt med svetsrök och svetssprut samt mycket lättlossnande slagg. Applikationer: Pipelines, fartyg, stålkonstruktioner, tryckkärl och tung utrustning 

Megafil 240M

Sömlös metallpulverfylld rörtråd för svetsningav låglegerade stål med 1%Ni och för  temperaturer ner till -60°C. CTOD testad ner till -20°C. Kan även användas för väderbeständiga stål där färgmatchning inte är av vikt. Minimalt med svetsrök och svetssprut samt mycket lättlossnande slagg. Applikationer: Automatisk och mekaniserad svetsning, broar, stålkonstruktioner, tryckkärl och tung utrustning.

Megafil 940M

Sömlös metallpulverfylld rörtråd med extremt låg diffuserbar vätehalt. Ideal för svetsning i både kortbåge och spraybåge. Högt utbyte och effektivitet. Mjuk och stabil ljusbåge. BWB-WIWEB godkänd och CTOD testad ner till -40°C. Applikationer: Offshore, pipelines, tryckkärl, generella konstruktioner, tung utrustning. 

Megafil 690R

Heldragen rutil fluxfylld rörelektrod för svetsning i höghållfasta stål.

Megafil 742M

Heldragen metallpuverfylld rörelektrod för svetsning i höghållfasta stål.

Megafil 1100M

1100M är en metallpulverfylld sömlös högpresterande rörtråd för svetsning av höhållfasta stål över 800MPa såsom ASTM 514, HY-100 and T1 stål. Diffuserbara hydrogennivåer ligger under 4ml/100g vilket ger högt motstånd mot vätesprickor. Lämplig för robotapplikationer och optimal i både kort och spraybåge. Utmärkt slagseghet ner till -40°C. Can användas i vertikala lägen med pulssvetsning. Applikationer: HSLA stål, tung utrustning, kranar, offshore, tryckkärl etc.

Megafil 235M

Metallpulverfylld sömlös rörtråd med ett svetsgods av 0,5% Mo-legering för svetsning av 16Mo3 stål och liknande kryphållfasta stål med servicetemperaturer upp till 500°C. Kan även användas där högre hållfasthet krävs än vanliga olegerade stål.

Megafil 825R

825R är en mikrolegerad rutil sömlös rörtråd för svetsning av 0,5%Mo-stål i alla lägen. Applicationer: Rörsystem, tryckkärl, generella stålkonstruktioner etc. 

Megafil 236M

Heldragen metallpulverfylld rörelektrod för svetsning i CrMo-stål.

Megafil 836R

Heldragen rutil fluxfylld rörelektrod för svetsning i CrMo-stål.

Megafil 237M

237M är en metallpulverfylld sömlös rörtråd för svetsning av 2,25Cr/1,0%Mo kryphållfasta stål(CrMo2). Applikationer: Kemisk och petrokemisk industri där motstånd mot vätesprickor och stresskorrosion i sura miljöer krävs.

gaslös rörtråd

Meltolit 71-X OA

Självskyddande rörtråd för svetsning i alla lägen i olegerat och låglegerat stål. Kan även svetsa förzinkad plåt. Lättlossnande slagg. Typiska applikationer: Tankar, tryckkokare, stålkonstruktioner, jordbruksreparationer, grundförstärkning etc.

Hobart Fabshield XLR-8

Fabshield®  XLR-8 är en självskyddande rörtråd med snabbfrysande slagg för svetsning i alla lägen i krävande miljöer såsom grundförstärkningsjobb utomhus. Singel eller flersträngssvetsning. Används utan skyddsgas.